Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Opiekun: Edyta Pyszka

Termin realizacji (harmonogram):
Wtorek 14.25 – 15.10 (dla klas IV-VI)
Czwartek 14.25 – 15.10 (dla klasy VIII)