zajęcia pozalekcyjne 2020/2021

w roku szkolnym 2020/2021

Kodowanie/robotyka

Koło dziennikarskie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Klub Wolontariatu Katolika

Zajęcia korygujące wady postawy (korekcyjne) 

Język kaszubski (międzyklasowy)

Zajęcia instrumentalno-wokalne

Zajęcia na basenie „Neczk”

SKS (siatkówka)

SKS (tenis stołowy)

Kółko teatralne

Mała Akademia Filmowa i Artystyczna

Kółko fotograficzne

Kółko filozoficzne

Kółko j. hiszpańskiego

Logopedia