informacje dla rodziców

mLegitymacja:
Zarządzenie
Regulamin
Wniosek
Instrukcja instalacji

Covid-19:
– Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania KSP w czasie pandemii
– Egzamin ósmoklasisty – procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii

WYPRAWKA SZKOLNA dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2020/2021:
– Klasa I
– Klasa II
– Klasa III

Ankieta – ewaluacja nauczania zdalnego dla rodzica i ucznia

Instrukcja rejestracji w Microsoft Teams 2020/2021

Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku 2021

Harmonogram spotkań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni galowe i Msze św. szkolne

Program dla szkół – owoce, warzywa oraz produkty mleczne

STYPENDIA:
Stypendium Burmistrza Kartuz
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – UE
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – z budżetu
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – Zdolni z pomorza