REKRUTACJA

Nie czekaj! Zgłoś dziecko do szkoły.
Wstępna deklaracja nie jest zobowiązaniem!
Informacja o wolnych miejscach z dnia 22 marca 2021r.:
kl. I a – 0
kl. I b – 6
kl. II – 2
kl. III – 2
kl. IV a – 2
kl. IV b – 20
kl. V – 4
kl. VI – 7
kl. VII – 4

Zadzwoń: 501 989 523

Procedura przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach powinni złożyć w sekretariacie szkoły (można wysłać drogą email: klokartuzy@wp.pl) kwestionariusz osobowy kandydata oraz podanie o przyjęcie do KSP. Odpowiednie druki znajdują się na dole tej strony.

TERMINY:

TRWA rekrutacja!
Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły dyrektor wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego rodzicem. Należy zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Szkoły a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdzić podpisem zapoznanie się z ww. dokumentami.

Z racji pandemii na rozmowy rekrutacyjne z dyrekcją szkoły sekretariat będzie umawiał telefonicznie rodziców z dzieckiem indywidualnie.

Przed spotkaniem należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikami, o ile nie zostały wcześniej dostarczone.

W przypadku przyjęcia do szkoły rodzice zobowiązani są w ciągu 3 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły brakujące dokumenty, podpisaną umowę oraz wpisowe w kwocie 400 zł.

Należy również zakupić mundurek szkolny. Hasło do sklepu internetowego: „kartuzy”. Dla nowych uczniów zamówienia w sklepie przyjmowane są do 10 lipca br. z gwarancją otrzymania na 1 września br. Jeżeli Rodzic złoży zamówienie w sierpniu – okres oczekiwania -miesiąc czasu. Wzór i potrzebne elementy mundurku zostaną podane podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Dyrektor może nie wyrazić zgody na przyjęcie do szkoły, jeżeli:
a) nie ma wolnego miejsca we wskazanym przez niego oddziale,
b) złożone przez kandydata dokumenty są niekompletne
c) jeżeli rodzice lub uczeń nie akceptują postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły
d) zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów (minimum 11 osób)

DRUKI

Oferta edukacyjna

Informacje szczegółowe – TUTAJ

Dlaczego katolik?

Zaglądnij TUTAJ i przekonaj się, że warto.

Sukcesy szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tematycznych.
 • Wyróżniające wyniki całej szkoły na egzaminach.
 • Powszechny i aktywny udział uczniów w wolontariacie.
 • Zintegrowana społeczność szkolna.

Wychowanie:
Katolicka Szkoła Podstawowa troszczy się o indywidualny wszechstronny rozwój ucznia. Głównym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postaw chrześcijańskich. Obowiązują mundurki szkolne.
Organizujemy wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami oraz wycieczki integracyjne i edukacyjne.

Bezpieczeństwo:

W szkole zapewniona jest opieka wychowawcy w świetlicy, która otwarta jest od 7.00 do 17.00. Nauka odbywa się w małych grupach uczniowskich. W szkole funkcjonuje opieka pedagogiczno – psychologiczna, panuje przyjazna uczniom atmosfera, a nauka odbywa się w klimacie zaufania i spokoju.

Opłaty za naukę

 1. Wysokość miesięcznej odpłatności za naukę (czesnego) w roku szkolnych 2021/2022 wynosić będzie 500 zł/miesiąc.
 2. Zasady zwolnień, ulg z opłat czesnego:
  • Uczeń z najwyższą średnią w danym roczniku zwolniony jest z opłat czesnego (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium),
  • gdy z nauki w szkole korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny – 50% zniżki wysokości czesnego na drugie i każde kolejne rodzeństwo (dotyczy również wpisowego),
  • możliwość skorzystania ze stypendium naukowego,
  • możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego skierowanego do uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej
  • stypendium pracownicze (zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendium)

Dlaczego nasza szkoła? Oto wypowiedzi naszych uczniów:

 • przyjazna, rodzinna atmosfera,wszyscy się znają,
 • nie widać różnicy wieku w przyjaźni wśród uczniów,
 • mało liczne klasy, indywidualne podejście do każdego ucznia, dobre przygotowanie do egzaminów, o czym świadczą wysokie wyniki z poprzednich lat,
 • estetyczne wnętrza,
 • liczne wyjazdy (integracyjne, rozrywkowe i edukacyjne): teatr, kino, muzea, wycieczki zagraniczne,
 • wyjazdowe rekolekcje wielkopostne,
 • noce i wieczory naukowe (kaszubska, filmowa, chemiczna, fizyczna itp.),
 • wymiana polsko-niemiecka,
 • dyskoteki i inne imprezy,
 • sklepik szkolny,
 • liczne kółka zainteresowań,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • bardzo dobra lokalizacja – szkoła w centrum miasta, blisko dworca autobusowego i kolejowego,
 • każdy uczeń jest ważny, można liczyć na pomoc nauczyciela,
 • równe mundurki,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • spotkania formacyjne (Msza św. itp.).

Zapraszamy!

Kartuzy, ul. Rynek 6, tel/fax (58) 681 38 00;  tel. kom. 501 989 523