Zasady Przedmiotowego Oceniania

 1. Religia: Ks. Grzegorz Kudelski: Kl. I, s. Barbara Brzeska: kl. II, kl. III, kl. V, Kl. VI, Kl. VII, Kl. VIII
 2. Język polski (p. Danuta Skalska kl. VI a, kl. VII, kl. VIII, p. Anna Chrapkowska kl. IV, kl. V, kl. VI b)
 3. Język angielski (p. Edyta Pyszka kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VIII, p. Piotr Kloczkowski kl. VII)
 4. Język kaszubski (p. Grażyna Recław)
 5. Hikk (p. Grażyna Recław)
 6. Język niemiecki (p. Agnieszka Zalewska)
 7. Język hiszpański (p. Susana Alegre Raso kl. V; kl. VII; kl. VIII)
 8. Matematyka (p. Kinga Cyman kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, p. Beata Bladowska kl. VIII)
 9. Fizyka (p. Krystyna Cieszyńska) Wymagania edukacyjne kl. VII, kl. VIII
 10. Chemia (p. Jolanta Dunst, kl. 7 i kl. 8)
 11. Historia (p. Waldemar Turowski kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII)
 12. Wiedza o społeczeństwie (p. Katarzyna Laska-Dompke)
 13. Biologia (p. Izabela Elgert) kl. V, kl. VI, kl. VII, kl. VIII
 14. Geografia (p. Grażyna Recław)
 15. Informatyka (p. Andrzej Karczewski kl. VI a, p. Michał Janikowski, kl. IV, kl. V, kl. VI b, kl. VII, kl. VIII)
 16. Zajęcia techniczne (p. Paulina Wenta)
 17. Muzyka (p. Grzegorz Puzdrowski)
 18. Plastyka (p. Grzegorz Puzdrowski)
 19. Wychowanie fizyczne (p. Anna Sikorska, p. Tomasz Pytka, p. Roman Pytka)
 20. Edukacja dla bezpieczeństwa (p. Paulina Wenta)
 21. Przyroda (p. Renata Grosz-Miłosz) 
 22. Edukacja wczesnoszkolna (Klaudia Duliban kl. I, Elżbieta Cyganek kl. II, Karolina Treder kl. III)