Informacje nauczycieli

Projekt szkoleniowy – Lekcja ENTER

INFORMACJE nt. dofinansowania dla nauczycieli (500 zł w czasie nauczania zdalnego na sprzęt).

WZÓR WNIOSKU pdf
WZÓR WNIOSKU docx
Nowelizacja rozporządzenia
Komunikat MEN

DORADZTWO ZAWODOWE
Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych powiatu kartuskiego:
Informator I LO w Kartuzach
Informator ZSP w Somoninie
Informator ZSP w Przodkowie
Informator ZSP w Sierakowicach
Informator ZST w Kartuzach
Informator ZSZiO w Żukowie
Informator ZSZiO w Kartuzach