Konkurs na kartkę Wielkanocną 2021

Drodzy uczniowie!

Jak co roku w naszej szkole i tym razem odbędzie się konkurs na najpiękniejszą kartkę Wielkanocną w obcym języku.

  Organizatorzy:

Edyta Pyszka (język angielski),

Agnieszka Zalewska (język niemiecki),

Sussana Alegre Raso (język hiszpański).

Cele konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem w różnych krajach,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
 • kształcenie poczucia wartości, dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci z podziałem na następujące kategorie:

 I kategoria- klasy I-III

 II kategoria- klasy IV-VI

 III kategoria – klasy VII-VIII 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w dowolnym formacie, która może łączyć różne techniki i materiały. Kartkę jak i test w danym języku obcym należy wykonać własnoręcznie.

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

– Prace uczestników należy wysłać do nauczyciela danego przedmiotu.

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac.

– Prace należy wysłać do 02.04.2021r.

Zasady przyznawania nagród:

 • wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
  1.  zgodność pracy z tematem,
  2.  oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,
  3.  znajomość środków językowych i zakres słownictwa.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 18 kwietnia 2021r.
 • Szczegółowych informacji udziela przewodnicząca Edyta Pyszka.